CLS-Blocker

LAMILUX - CI-Systém světelný pás B

Celosvětově první světelný pás s testovanou nepropustností pro vodu


Výhody na první pohled

Světelný pás B


Energetická účinnost

 • Perfektní tepelná izolace s evropskou homologací
 • Modulární komplexní systém, skládající se z četných, vzájemně sladěných inovativních jednotlivých dílů
 • Vnitřní a vnější kovové díly, jakož i nosná konstrukce a také systém klapek, jsou od sebe kompletně tepelně odděleny
 • Použití izotermických zátěžových konvertorů (ITL) – použití vysoce izolovaných materiálů v oblasti paty
 • Plastové zasklení s velice nízkým součinitelem prostupu tepla
 • Snadná ekologická bilance: Pro Cl-systém světelný pás B existuje obsáhlé Prohlášení ekologického výrobku dle ISO 14025 a EN 15804 (EPD - Moduly A1 - D)
 • S přídavnou výbavou "blower door-místo úniku" je vytvořena přídavná vnitřní úroveň těsnění. Tento balíček těsnění se skládá z přídavných trvale elastických těsnicích profilů a těsnicích materiálů.
 • Testováno jako Blower Door: Vhodné jako vzduchotěsné provedení pláště budovy s maximální propustností pro vzduch 6,5m³/(h•m) při diferenčním tlaku 50 pascalů 

Stabilita, bezpečnost a odvod kouře a tepla

 • Celosvětově první světelný pás testovaný na nepropustnost vody při silném dešti a bouřce (DRI 3,0 m²/s)
 • Náš Cl-systém světelný pás B je připraven BIM ke stažení - na bimobject.com
 • Efektivní odtah kouře pomocí zařízení na odvod kouře CI-Systém B (DIN EN 12101-2), jako dvojitá nebo samostatná klapka
 • Rychlé otevření v případě požáru tepelným spuštěním, tepelné nebo CO2 dálkové spouštění nebo elektrické dálkové spouštění
 • Všechna zařízení na odtah tepla a kouře se mohou kombinovat také s větracími zařízeními
 • Díky několikanásobným kloubovým nosníkům nejvyšší možná stabilita systémů klapek v otevřeném stavu
 • Volitelně: Zasklení polyesterem, který je zesílen skelnými vlákny, se z důvodu speciálních vlastností materiálu vyznačuje vysokou odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • Zajistíme pro vás pravidelnou a odbornou údržbu

Prověřeno a certifikováno

Evropský technický atest (European Technical Approval) ETA: Při prověřování CI-systému světelný pás B byl test prováděn dle schvalovací směrnice, která byla vypracována Evropskou organizací pro otázky technických atestů (ETAG). Atest udělený společnosti LAMILUX bere přitom v úvahu všechny důležité vlastnosti výrobku, aby byly splněny veškeré požadavky v jednotlivých zemích EU z hlediska stavebního práva.

Celkové schválení stavebním dozorem (ABZ): Německé osvědčení o možnosti používání
Celkové schválení stavebním dozorem (ABZ) je udělováno Německým ústavem stavebních technologií (DIBt). Tento certifikát posuzuje použitelnost resp. aplikovatelnost určitého stavebního výrobku vzhledem k požadavkům stavebního dozoru.

Certifikát kvality LAMILUX – tímto potvrzujeme, že systém denního světla byl vyroben a uveden do praxe dle příslušných homologací a dle požadovaných technických standardů. Dodržíme vše, co slíbíme!

Osvědčení o zkoušce a evropské atesty

 • Splňuje evropské normy na zatížení sněhem a větrem
 • Vlastnosti tepelné izolace prověřeny dle ETAG 010
 • Nepropustnost vody rovněž prověřena dle ETAG 010
 • Bezpečnost proti prohoření rovněž doložena dle DIN 18234-3
 • Chování při hoření zasklení klasifikováno dle DIN 4102-2 a EN 13501-1
 • Možnost roztavení zasklení doložena dle DIN 18230-1
 • Zasklení prověřeno jako "tvrdá krytina" dle DIN 4102-7
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla jako jednoduchá a dvojitá klapka prověřeno a klasifikováno dle EN 12101-2
 • Prověřená mřížka odolná proti propadnutí dle GS-BAU-18 permanentně zajištěna proti propadnutí 

Na stažení

Světelný pás B


Continuous Rooflight B

BIM Download

cz, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

Světelný pás - tvar oblouku

Prospekt

cz

Ve složce

ke stažení