CLS-Blocker

LAMILUX CI-System skleněná střecha PR 60energysave

S novými technologiemi do budoucnosti trvale udržitelného stavitelství


Výhody na první pohled

Pasivní dům skleněná střecha 60energysave


Energetická účinnost

 • První šikmé zasklení, certifikováno dle standardů pasivních domů
 • Nejvyšší třída úspornosti pro pasivní domy - phA advanced component
 • Součinitel prostupu tepla (UCWi) je kolem 0,81 W/(m2K)
 • Vysoké solární užitek
 • Termické parametry vypočteny dle norem DIN EN ISO 10077-1 a 10077-2
 • Snadná ekologická bilance: Pro Cl-systém skleněná architektura PR60energysave existuje rozsáhlé Prohlášení ekologického výrobku dle ISO 14025 a EN 15804 (EPD - Moduly A1 - D)

Zhotoveno na míru

 • Individuální sloupkový a příčkový systém s pravým sklem pro kreativní architektonické uspořádání v oblasti střech všech velikostí a tvarů (úhel nastavení je plynule možný)
 • Vrchní vrstva RAL dle vlastního výběru (volitelé)

Stabilita a bezpečnost

 • Celkové schválení stavebním dozorem daného systému
 • Systém byl oceněn pečetí kvality DVS a je certifikován dle DIN EN 1090-3
 • Nejvyšší možná stabilita pro architektonické prostory
 • Nepropustnost proti silnému dešti, propustnost pro vzduch a odolnost byly prověřeny dle DIN EN
 • Tuhá nosná konstrukce z vysoce kvalitního hliníku s integrovaným šroubovaným kanálem
 • Druhotný odvod vody ve vnitřní rovině těsnění - hliníková konstrukce na straně místnosti se nedostane s vodou vůbec do kontaktu
 • Zajištěno proti propadnutí a pochůzné na provádění opatření údržby dle normy DIN EN 18008-6
 • Odolnost proti namáhání požárem zvenku vůči jiskrám a sálavému teplu s klasifikací B,roof(t1) dle normy DIN EN 13501-5
 • Volitelné vložení laserové mřížky jako ochrany proti propadnutí při otevřeném NRWG