CLS-Blocker

Skleněná střecha LAMILUX CI-System skleněná architektura PR60

Volné tvary, optické propracované prvky a estetické měřítko


Výhody na první pohled

Skleněná střecha skleněná architektura PR60


Aktivní energetický management

 • Snížení tepelných ztrát na rámové konstrukci
 • Integrace systému CI křídlo ventilátoru M: Systém je prověřen (CE konformita) dle DIN EN 14351-1 (nepropustnost proti silnému dešti, propustnost pro vzduch, odolnost proti zatížení větrem, ochrana proti hluku, tepelná ochrana, celková energetická propustnost, propustnost světla)
 • Denní světlo + fotovoltaika – elegantně vyřešeno v šedové střeše pro severní světlo
 • Snadná ekologická bilance: Pro Cl-systém skleněná architektura PR60 existuje rozsáhlé Prohlášení ekologického výrobku dle ISO 14025 a EN 15804 (EPD - Moduly A1 - D)

Bezpečnost a NRWG

 • Celkové schválení stavebním dozorem daného systému
 • Systém byl oceněn pečetí kvality DVS a je certifikován dle DIN EN 1090-3
 • Protipožární a protihluková ochrana (do 46 dB dle EN 10140-2): Sendvičové desky (lichoběžníkový profil) s minerální tlumicí vrstvou jádra, střešní-nástěnný panel odpovídá třídě stavebních hmot A2
 • Integrace CI-systému zařízení na odvod kouře M: prověřené zařízení pro odvod kouře a tepla dle EN 12101-2
 • Možné zapojení integrované řídicí technologie
 • Zajištěno proti propadnutí a pochůzné na provádění opatření údržby dle normy DIN EN 18008-6
 • Odolnost proti namáhání požárem zvenku vůči jiskrám a sálavému teplu s klasifikací B,roof(t1) dle normy DIN EN 13501-5
 • Volitelné vložení laserové mřížky jako ochrany proti propadnutí při otevřeném NRWG 

Na stažení

Skleněná střecha PR60


Skleněná Architektura PR60

Prospekt produktu

cz

Ve složce

ke stažení