CLS-Blocker

CI-Systém zařízení na odvod kouře / zařízení na odvod kouře DH

Univerziální a ekonomické s atestem dle EN 12101-2


Zařízení na odtah tepla a kouře (RWG) jsou důležitými součástmi protipožárních konceptů. V opatřeních, která se týkají "preventivní protipožární ochrany" jsou tato zařízení, která zachraňují životy a věcné hodnoty, povinnou výbavou. Kompletní soubor těchto zařízení realizujeme přímo na míru dle vašeho projektu:
Pouze otevírání, otvírání-zavírání, pneumatika, 24V, 230V; prověřeno dle EN 12101-2, rozměry a dimenzování RWA dle DIN 18232-2, LBO a směrnice pro oblast průmyslových staveb - pro kopulové světlíky, zatemňovací klapky, samostatné klapky, světelné pásy, konstrukce prosklených střech, schodiště, odkouření výtahových šachet a zasklení stěn.

Popis výrobku

Kopulový světlík jako nrwg dle EN 12101-2


Základní prvek zařízení na odvod kouře CI-Systém F100 tvoří náš kopulový světlík CI-Systém F100, jakož i zatemňovací klapka CI-Systém F100 s tepelně izolovaným sklolaminátovým sendvičovým panelem, doplněno o příslušnou technologii k ovládání funkcí RWA.

Varianty funkce

  • Funkce RWA na výběr pouze Otevírání nebo Otevírání/zavírání: Volitelná funkce zavírání slouží jednoduchému, pneumatickému uzavření po funkční zkoušce nebo po neplánovaném spuštění alarmu. Výhoda: Kopule se nemusejí zavírat náročným způsobem ze střechy. Funkce RWA zařízení na odvod kouře CI-systému můžete v krátkých intervalech pohodlně testovat i pomocí skříňky s alarmem.
  • Dálkové spouštění na výběr pneumatické a / nebo elektrické
  • Funkční zkouška u zařízení na Otevírání/zavírání s CO2 nebo stlačeným vzduchem
  • Funkce větrání na výběr pneumatická nebo elektrická – zdvih 30 cm / 50 cm

Varianty zasklení

Materiály

Plast

Plast odolný proti nárazům

GF-UP*

V okamžiku montáže zajištěno proti propadnutí dle směrnic BG

ne

ano

ano

Ověřená ochrana proti krupobití dle normy EMPA

neanoano
Třída stavebních hmot (EN 13501)E-d0B-s1, d0E-d0**

* na výběr k dodání také jako zatemňovací klapka s tepelně izolovaným sendvičovým panelem
** k dodání také jako "tvrdá krytina" dle DIN 4102-7