Zásady ochrany osobních údajů


Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů je:

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-mail: information(at)lamilux.de
Internet: www.lamilux.de

Shromažďování všeobecných informací

Naše webová stránka automaticky shromažďuje při každém přístupu všeobecné údaje návštěvníka, tak zvané protokolové údaje. Ty podávají informaci například o použitém webovém prohlížeči nebo operačním systému návštěvníka, ale i další informace, například jaký poskytovatel serveru byl použit. Tento druh informací v žádném případě nepodává žádné informace o osobě, která navštívila naši webovou stránku. Jsou to však důležité a nezbytné technické informace, které zaručují, že se webová stránka na příslušném koncovém zařízení načte a zobrazí správně. Tyto anonymní údaje nám slouží ke statistické analýze za účelem optimalizace naší webové stránky a technologie.

Cookies

I my používáme cookies. Jsou to textové soubory, které na webový server návštěvna webové stránky přenášejí informace a nastavení naší webové stránky, a to pro snadnější navigaci nebo správné zobrazení. Používáním souborů cookies se v žádném případě nepřenášejí do počítačů viry nebo škodlivý software. Soubory cookies ukládají neosobní údaje, například o internetovém připojení, operačním systému nebo IP adrese.
Tyto údaje nepředáváme třetím stranám ani je nespojujeme bez souhlasu návštěvníka webové stránky s osobními údaji.
Naši webovou stránku můžete navštívit i bez použití cookies. Webový prohlížeč je ale většinou nastaven tak, že používání cookies akceptuje, takže deaktivaci musíte provést manuálně v nastaveních prohlížeče. Informace o deaktivaci najdete ve funkci Nápověda příslušného prohlížeče. Pokud používání cookies deaktivujete, je možné, že některé funkce naší webové stránky budou omezeny.

Kódování SSL

Vždy používáme aktuální šifrovací metody podle standardu HTTPS, například SSL. Tím zajistíme přenos údajů a chráníme přenášené informace.

Newsletter

Osobní údaje, které zadáte pro přihlášení k odběru newsletteru, nepoužíváme pro jiné účely. Pokud je pro informování o novinkách týkajících se newsletteru nebo pro registraci nezbytné kontaktovat předplatitele, můžeme tak učinit pomocí e-mailu.
Proto je pro účinnou registraci údaj o platné e-mailové adrese povinný. Pro úspěšnou registraci používáme dále metodu „Double-opt-in“, jejímž prostřednictvím ověřujeme, že majitel uvedené e-mailové adresy se přihlásil k odběru sám, popř. že s ní sám souhlasil. Takto získané údaje (výlučně informace týkající se objednávky newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu, příchod odpovědi) protokolujeme. Tyto údaje jsou nezbytné pro zasílání newsletteru a nepředáváme je třetím stranám. Předplatil má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a s jejich využitím pro zasílání newsletteru. Může tak učinit pomocí odkazu v každém newsletteru, přímo na naší webové stránce nebo přes kontaktní adresu uvedenou na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní formulář

Údaje získané z jakéhokoli kontaktu s námi – e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, které jste uvedli za účelem navázání kontaktu s námi, se uchovávají pro zpracování, popřípadě pro možné navazující dotazy.

Používání Google Analytics

K analýze našich webových stránek používáme nástroj Google Analytics. Služba Google Analytics používá „cookies“, tedy textové soubory uložené na počítači návštěvníka webové stránky, a tím analyzuje používání webové stránky návštěvníkem. Takto získané údaje společnost Google Inc. zpracovává a ukládá zpravidla v USA. Na naší webové stránce je ale aktivována anonymizace IP adres. Společnost Google Inc. ukládá zkrácenou IP adresu návštěvníka webové stránky v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Nezkrácená IP adresa se na server Google v USA přenáší jen ve výjimečných případech, kde je pak ale také zkrácena a tím se ukládá ve výše uvedeném prostoru.
Prostřednictvím nástroje Google Analytics se tyto údaje používají k analýze používání webové stránky a k aktivitám na ní, k jejímu zobrazení v přehledech a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a Internetu. IP adresa uživatele webové stránky přenesená na společnost Google Inc. se nespojuje s ostatními informacemi získanými společností Google Inc.

Každý webový prohlížeč poskytuje možnost změnit nastavení týkající se cookies, popřípadě jejich používání deaktivovat. V případě deaktivace pak ale návštěvník webové stránky nebude pravděpodobně moci používat všechny funkce webové stránky. Přes níže uvedený odkaz si můžete stáhnout a instalovat doplněk plugin, který zabrání tomu, aby společnost Google Inc. shromažďovala a dále zpracovávala informace získané pomocí cookies, které vypovídají o uživatelském chování návštěvníka webové stránky: Plugin k deaktivaci služby Google Analytics.

Případně lze kliknutím na následující odkaz zabránit jakémukoli shromažďování informací službou Google Analytics na této webové stránce, čímž se nainstaluje opt-out cookie na koncovém zařízení návštěvníka webové stránky. Pokud je tento soubor cookie aktivován ve vašem webovém prohlížeči, aktivity Google Analytics jsou v tomto webovém prohlížeči zastaveny.

Používání Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

ReCAPTCHA slouží k ověření, zda data zadaná na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) byla zadána člověkem nebo automatickým programem. K tomuto účelu reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tyto analýzy začínají automaticky, jakmile návštěvník navštíví webovou stránku. Pro analýzu reCAPTCHA využívá různé informace (např. IP adresu, dobu trvání návštěvy webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data získaná během analýzy jsou posílána společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA probíhají plně v pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o probíhající analýze.

Ukládání a analýza dat se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové nabídky před zneužitím automatizovanými útoky a před SPAMem. Pokud byl požádán o souhlas, zpracování probíhá pouze na základě článku 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli stornovat.

Více informací o Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v podmínkách používání společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=cz a https://policies.google.com/terms?hl=cz.

Deaktivace Google Analytics(Soubor cookie byl úspěšně nastaven, chcete-li službu Google Analytics znovu aktivovat, klikněte na následující odkaz:
Aktivace Google Analytics)

Použití Adobe Typekit

K vizuálnímu ztvárnění naší webové stránky používáme Adobe Typekit. Prostřednictvím této služby společnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd. získáváme přístup do knihovny fontů. Abychom tyto fonty mohli používat na naší webové stránce, musí webový prohlížeč návštěvníka webové stránky stáhnout font ze serveru společnosti Adobe umístěného v USA. Tím se IP adresa návštěvníka webové stránky přenese do společnosti Adobe. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe si můžete přečíst na následujícím odkazu: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Používání Google Maps

Pro zobrazování geografických informací používáme Google Maps API. Společnost Google Inc. získává a zpracovává i zde údaje o návštěvnících webové stránky pomocí používání funkcí map. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. si můžete přečíst na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy
Každý uživatel může v centru pro ochranu údajů stanovit svá osobní nastavení pro shromažďování a další zpracování svých informací.
Pod výše uvedeným odkazem rovněž získáte různé pokyny pro přizpůsobení vlastních zásad ochrany osobních údajů v rámci používání produktů společnosti Google.

Videa umístěná na YouTube

K zobrazování některých videí na naší webové stránce používáme umístění na kanálu YouTube. Příslušné pluginy provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA. Aktivovaný plugin YouTube při návštěvě spojí navštívenou webovou stránku se servery YouTube. Společnost YouTube tak může odvodit, která webová stránka byla uživatelem navštívena. Možné je dokonce i osobní přiřazení chování na internetu, pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu na YouTube. Tomu se lze vyhnout předchozím odhlášením.
Jakmile se spustí video, stránka YouTube využije aktivitu cookies, aby získala informace o uživatelském chování spotřebitelů.
Deaktivací cookies pro program Google-Ad také zabráníte tomu, aby společnost YouTube mohla používat takové cookies. Společnost YouTube ale používá další cookies, aby získala neosobní údaje. Tomu lze zabránit blokováním ukládání cookies v prohlížeči.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube si můžete přečíst na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy

Videa umístěná na Vimeo

Toto webové stránky používají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte jednu ze stránek s videem od Vimeo, bude vytvořena spojení s servery Vimeo. Vimeo dostane informaci, kterou z našich stránek jste navštívili, a také získá vaši IP adresu, i když nejste přihlášeni k účtu Vimeo nebo nemáte účet Vimeo. Informace získané Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni k účtu Vimeo, umožňujete Vimeo přiřadit vaši chování na webu přímo k vašemu osobnímu profilu. To můžete zabránit odhlášením se z účtu Vimeo. Vimeo používá soubory cookie nebo podobné technologie pro rozpoznávání návštěvníků (např. device-fingerprinting).

Použití Vimeo je v zájmu atraktivního zobrazení našich online nabídek a představuje oprávněný zájem v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud bylo vyžádáno odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na zařízení uživatele (např. device-fingerprinting) v souladu s TTDSG. Souhlas je kdykoliv odvolatelný.

Přenos dat do USA je podporován standardními smluvními doložkami Komise EU a podle prohlášení Vimeo se opírá o "oprávněné obchodní zájmy". Podrobnosti naleznete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně soukromí od Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Vaše práva na informace, opravu, blokování, výmaz a odvolání

Máte právo kdykoliv požádat o informace týkající se vašich osobních údajů, které uchováváme, o jejich opravu, blokování nebo výmaz. Z práva na výmaz je vyloučeno uchovávání osobních údajů nezbytných pro uskutečnění obchodu. Chcete-li požádat o tato práva, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad.
V případě, že požadujete blokování osobních údajů, musí být blokované osobní údaje uloženy za účelem kontroly v řádně zabezpečeném souboru. Pokud neexistuje zákonná povinnost archivace vašich osobních údajů, můžete také využít svého práva na výmaz. Pokud je taková povinnost archivace platná, není možný výmaz vašich osobních údajů, ale můžeme je blokovat.
Požadavek na tyto změny nebo odvolání souhlasu nám můžete sdělit s účinkem do budoucna.

Změna našich Zásad ochrany osobních údajů

Aby tyto Zásady ochrany osobních údajů neustále odpovídaly aktuálním právním předpisům, vyhrazujeme si právo tyto zásady rovněž upravovat. Vyhrazujeme si také právo změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, pokud změníme naše podmínky v těchto zásadách, například v případě použití nových nebo jiných služeb. Pro každého návštěvníka webové stránky platí v tomto okamžiku aktuální Zásady ochrany osobních údajů.

Otázky na pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů vám rád zodpoví otázky týkající se ochrany osobních údajů a výše uvedených zásad – e-mailem nebo telefonicky:

Sina Janik
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-mail: datenschutz(at)lamilux.de