CLS-Blocker

LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort

Individuální luxus - denní světlo v té nejlepší možné formě


To, co je pro některé z nás zahrada, je pro jiné střešní terasa a samozřejmě pokud možno s přímým a pohodlným vstupem. Novou dimenzi přístupu na střechy nabízí LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort. U exkluzivních podkrovních bytů je tam možné realizovat dostatečný dopad světla a také pohodlný přístup na střechu. Klima v dané místnosti využívá také vysokou energetickou účinnost systémů a neomezené možnosti jejich užívání pro účely větrání.