Inteligentní řešení dle zákazníka

Slouží zákazníkovi jako program


"Společnost LAMILUX provází již více jak 100 let radost z toho, že může své zákazníky ohromit inovativními, propracovanými výrobky a kreativními řešeními, aby jim mohla svoji vlastní činností dopomoci k úspěchům v jejich vlastní práci. Každý den se naše firma snaží, přizpůsobit náš technologický rozvoj a naše služby přáním a požadavkům našich zákazníků: Ti se v naší firemní filozofii dostali do centrální pozice našeho firemního uvažování."

Dr. Heinrich Strunz, ve třetí generaci společník vykonávající funkci jednatele skupiny LAMILUX Heinrich Strunz.

Prospěch zákazníka sám o sobě definuje oprávnění naší existence a stojí v centru našeho jednání. Na jedné straně to vyžaduje identifikaci, shodu a soulad mezi prospěchem pro zákazníky a nasměrováním podniku. Tuto hlavní myšlenku podnikového jednání a každodenní filozofie vztahu se zákazníky popisuje společnost LAMILUX v rámci své firemní filozofie:

Inteligentní řešení dle zákazníka - To znamená pro společnost LAMILUX závazek, dodávat špičkovou práci a výrobky ve všech oblastech, které jsou pro zákazníky důležité, především jako:

  • Vedoucí firma v oblasti kvality - ten nejvyšší možný užitek pro zákazníky
  • Vedoucí firma v oblasti inovací - technologický průkopník
  • Vedoucí firma v oblasti servisních služeb - rychlé, nekomplikované, spolehlivé a přátelské poskytování služeb
  • Vedoucí firma v oblasti kompetencí - to nejlepší možné poradenství
  • Vedoucí firma v oblasti řešení problémů - individuální řešení na mír

LAMILUX

Podnik v rodinných rukách


"Rodinné podniky jsou nejlépe schopny, propojit tradici s moderním vývojem a úspěšně pracovat na budoucím vývoji na základně lidských ctností a závazných hodnot. Vysoká míra odpovědnosti za podnik a za všechny, kteří se podílejí na vytváření hodnot, jakož i za životní prostředí a celou společnost - to je hlavním znakem naší firmy, která je již čtvrtá generace rodinným podnikem."

Dr. Dorothee Strunz, společnice vykonávající funkci jednatele skupiny LAMILUX Heinrich Strunz

Hodnoty, které jsou pro nás důležité

Udržitelnost...

… je u společnosti LAMILUX hlavním vodítkem při jednání ataké při dalším vývoji společnosti: Vývoj výrobku a výrobní postupy, životní cyklus a užitkovost výrobku. Denní provozní procesy a dlouhodobé nezávislé hospodaření, investiční plánování a strategie nasměrované do budoucna. Organizační struktura a složení personálu, propojení se zaměstnanci a podpora mladých spolupracovníků. Každé rozhodnutí v této oblasti je součástí dlouhodobé strategie celé společnosti, která je založena na maximální míře zodpovědnosti. Nepřemýšlíme v kvartálech - Přemýšlíme v rozpětí několika generací!

Orientace na hodnoty...

… patří u společnosti LAMILUX k naprostému základu: Naše podniková kultura se vyznačuje respektem, slušností, lidskostí, uznáním a podporou výkonů. Dodržování základních lidských ctnostní, jako jsou píle, přátelské jednání, čestnost, vědomí odpovědnosti a schopnost přijmout kritiku umožňuje transparentnost, která našim zaměstnancům nabízí prostor, i při ploché hierarchii rozvíjet bez problémů své vlastní kompetence. A ne v nějakém anonymním velkopodniku, ale v osobním, rodinném prostředí.

Investice do budoucna...

… na základě realisticky zvážených možností další expanze a odhadů trhu, jsme si určili nejdůležitější milníky solidního a pevného dalšího vývoje naší společnosti. V minulých letech jsme investovali 35 miliónů euro do dalšího rozvoje našich výrobních kapacit a našeho ředitelství. Každý projekt chápeme jako další signál pro náš rodinný podnik, že jsme stále na úspěšné cestě dalšího rozvoje: V minulých pěti letech se nám podařilo, zvyšovat naše tržby každý rok o více jak 20 procent.

Uznání...

...stále častěji se nám dostává ze strany politických představitelů a celé společnosti. Právě ve světle odeznívající krize se zakořenil názor, že právě středně velké podniky jsou stabilním pilířem celého hospodářství. Za oblast trvale udržitelného rozvoje, za inovace v oblasti angažovanosti v profesním vzdělávání mladých lidí získala společnost LAMILUX důležitá ocenění v soutěžích, jako jsou např. "50 nejlepších z celého Bavorska", "Velká cena středních podniků" nebo "Lev středních podniků".

Mezinárodní...

… rodinné podniky se sloučily a propojily v rámci sítě "FBN international – The Family Business Network". Stanovy nesou název "A Sustainable Future" - Trvale udržitelná budoucnost: "Pro naše lidi - pro naši komunitu - pro životní prostředí - pro budoucí generace".

FBN international - The Family Business Network

Město Rehau – sídlo skupiny LAMILUX Heinrich Strunz

Společnost Heinrich Strunz byla založena v roce 1909 v hornofranském městě Rehau a dodnes zde má své sídlo. Všechny investice posledních let se váží s dlouhou tradicí věrnosti tomuto městu a propojenosti s vlastí.

Ještě dnes se nachází správní budova a mnoho výrobních a skladovacích hal v areálu, ve kterém začínala historie společnosti, kdy zde na začátku byla tesařská výroba s pilou. Během let bylo na firemním pozemku přistavováno stále větší množství budov. Zaměstnanci zde vyráběli díly pro dřevěné konstrukce, které byly přímo připraveny k montáži - haly a domy ze dřeva, které se díky svému modulárnímu uspořádání prodávaly i v dalších regionech.

Bourání starých a výstavba nových budov v rámci nového směřování podniku a paralelní výroby různých produktů, při zpracování dřeva a plastů, mění stále více obrázek tradičního sídla naší společnosti.

S investicí do nové, téměř 150 metrů dlouhé výrobní linky na zpracování laminovaných plastů, opustila firma LAMILUX v roce 2006 prvně tento původní areál a zakoupila nové plochy v průmyslové zóně na okraji města Rehau. Během tří let došlo znovu ke zvýšení kapacity výrobního areálu, výstavbou nové výrobní haly na výrobu kopulových světlíků a nasazovacích rámů.

Historie společnosti LAMILUX

Cesta živou historií našeho rodinného podniku


1909

Tesařský mistr Heinrich Strunz zakládá podnik v Rehau.

1918

Podnik se rozšiřuje o pilu a přibírá výrobu dřevěných staveb připravených k montáži. Na tyto nové konstrukce přihlašuje Heinrich Strunz četné patenty.

1941

Rudolf Strunz, syn zakladatele společnosti, přebírá vedení firmy. Pod jeho taktovkou se podnik mění na průmyslově zaměřenou firmu.

1955

Společnost, které se doposud zabývala pouze zpracováním dřeva, se prvně věnuje výrobě produktů z laminovaných plastů (GFK). Pod ochrannou známkou LAMILUX se začínají vyrábět vlnité desky a kopulové světlíky ze sklolaminátu.

60. / 70. léta

Plastové výrobky z Rehau mají v tuzemsku a také v zahraničí stále větší odbyt. Kopulové světlíky LAMILUX naleznete v mnoha sportovních a průmyslových halách, průhledné vlnité desky LAMILUX zastřešují pergoly a terasy a slouží jako pohledová clona na balkonech.

1985

Dr. Heinrich Strunz se stává ve třetí generaci společníkem vykonávajícím funkci jednatele tohoto rodinného podniku.

1990

LAMILUX zahajuje svoji činnost v oblasti „systémů denního světla“ s vývojem a výrobou světelných pásů. V oblasti "laminované plasty" se výroba kompletně mění na kontinuální proces výroby plochých pásů, což je vlastně okamžik zrození moderních kompozitních materiálů.

1994

Dr. Dorothee Strunz, manželka dr. Heinricha Strunze, nastupuje do firmy jako společnice vykonávající funkci jednatelky.

2000

Po zahájení výroby esteticky propracovaných konstrukcí skleněných střech a jejich začlenění do programu systémy denního světla se společnost LAMILUX stává stále častěji partnerem architektonicky náročných projektů. Laminované plasty od firmy LAMILUX jsou stále žádanější, a to i v zahraničí - především u výrobců karavanů a užitných vozidel.

2006 | 2007 | 2008

LAMILUX zřizuje za deset miliónů euro třetí výrobní linku na laminované plasty. Prvně dosahuje společnost obratu více jak 100 miliónů euro. Na výrobu kopulových světlíků investuje LAMILUX téměř osm miliónů do nové výrobní haly.

2009

Rodinný podnik slaví 100 let od svého založení.

2011

LAMILUX rozšiřuje investicí ve výši sedmi milionů euro své výrobní kapacity v oblasti skleněných střešních konstrukcí a světelných pásů a zahajuje výstavbu nové výrobní haly. Ve stejné roce přebírá společnost LAMILUX firmu Pecolit ve Schifferstadtu, ve které pracuje 60 zaměstnanců.

LAMILUX zvyšuje svůj obrat na 143 miliónů euro. Oproti minulému roku to znamená zvýšení o více jak 25 procent.

Za účasti společnosti LAMILUX vzniká největší reprezentativní stavba Itálie. LAMILUX dodává 640 systémů klapek do nového kongresového centra v Římě, které bylo vystavěno pod vedením špičkového architekta Massimiliana Fuksase.

2012

Od mezinárodně renomované společnosti v oblasti podnikového poradenství „Frost and Sullivan“ získává LAMILUX za nový plast zesílený karbonem ocenění „Product Innovation Award 2012“.

LAMILUX se prvně účastní velkého letištního projektu. Pro novou odbavovací plochu A Plus ve Frankfurtu dodává LAMILUX více jak 100 zařízení odvodu kouře a tepla a řídící technologii budovy.

2013

Jako první výrobce systémů denního světla vyvíjí LAMILUX energeticky maximálně účinný světlík pro pasivní domy a úspěšně s ním vstupuje na trh.

Výrobky společnosti LAMILUX jsou žádané i na mezinárodních trzích: Vývozní kvóta činí více jak 60 procent.

LAMILUX podruhé získal ocenění nejlepších firem v Bavorsku „50 nejlepších“.

2014

Rodinný podnik zastoupený dr. Dorothee a dr. Heinrichem Strunzem se stal „Podnikem roku 2014“. Manželé získávají významné ocenění mezinárodní konzultační společnosti „Ernst Young“ v Berlíně. LAMILUX investuje ve svém rodném městě v Rehau více jak 20 miliónů euro na výstavbu další administrativní budovy a výrobní linky na laminované plasty. Rekordní obrat: LAMILUX vytvořil v roce 2014 se 700 zaměstnanci obrat ve výši 190,5 miliónů euro.

2015

I v tomhle roce je společnost LAMILUX vyznamenána mnoha cenami: Za mimořádně energeticky účinnou skleněnou střešní konstrukci certifikovanou pro pasivní domy je společnosti LAMILUX udělena cena „German Design Award 2015“. Do Rehau jde také cena za udržitelnou a odpovědnou firemní politiku „Velké ocenění středních podniků za rok 2015“. Nejvýznamnější události: V přítomnosti bavorského ministra Dr. Markuse Södera bude do provozu uvedena nová výrobní linka na laminované plasty v hodnotě 13 milionů eur. Dosáhli jsme nejvyššího obratu v historii firmy, a to 210 milionů eur.

2016

Za úspěch v roce 2016 jsme získali rovněž četná ocenění: Opět jsme se ocitli mezi 50 nejlepšími firmami v Bavorsku a Wirtschaftswoche TOP 50 umístil LAMILUX mezi 15 nejinovativnějších středně velkých podniků. Cenou German Design Award byla společnost LAMILUX oceněna za svůj výrobek - vstup na střechu Komfort. Za svůj jedinečný koncept vzdělávání Education for Excellence získala společnost LAMILUX 2016 jak Německou cenu v oblasti vzdělávání, tak i ocenění Špička v oblasti vzdělávání. Úspěšně dopadlo také začlenění firmy MIROTEC Glas- und Metallbau GmbH do skupiny podniků LAMILUX. LAMILUX opět navýšila v roce 2016 svůj roční obrat o téměř deset procent a získala se svými 850 zaměstnanci 230 miliónů euro.

2017

LAMILUX zvýšila svůj celkový obrat v roce 2017 z 230 na 263 miliónů euro - což je za celou historii firmy rekordní částka. A prvně bylo také v oblasti systémů denního světla dosaženo hranice 100 miliónů euro. Nárůst jsme rovněž zaznamenali v počtu našich zaměstnanců: Za úspěchem našeho rodinného podniku stojí více jak 950 zaměstnanců, z toho 102 učňů - což je asi 11 procent z celkového počtu všech zaměstnanců. Úspěchy byly i v roce 2017 podpořeny různými oceněními, jako jsou např. cena „German Design Award“ nebo celostátní ocenění „Cena v oblasti vzdělávání a ekonomie“.

2018

Výrobek LAMILUX Glass Skylight F100 získal v roce 2018 rovnou dvě ceny: Cenu German Design Award a cenu Red Dot Award. Jedná se jenom o jeden z mnoha inovativních produktů, díky kterým měla společnost LAMILUX v tomto roce obrat ve výši 317 milionů eur. Od začátku patří do skupiny LAMILUX také společnosti roda Licht- und Lufttechnik GmbH a E.M.B. Products AG. V současnosti pracuje pro rodinný podnik již 1 200 prvotřídních pracovníků, což se odráží i v jeho oceněních: David Tröger se stal nejlepším učněm v oboru technického systémového plánování a firemní koncept vzdělávání Education for Excellence byl oceněn německou cenou v oblasti vzdělávání IHK.

2019

Na začátku roku vstoupili ve čtvrté generaci do čela společnosti Johanna a Alexander Strunzovi. Nové produkty jako jsou Flat Roof Exit Comfort Swing, vylepšené mřížky odolné proti propadnutí, skrytě umístěné pohony u Glass Skylight Circular,  skleněná střecha s protipožární odolností s certifikací F30/REI30, větrací křídlo pro všechny skleněné střešní konstrukce se sloupky a příčkami dostupné na trhu, jakož i Glass Skylight FE vyrobený způsobem lepeného zasklení, získaly několik cen German Design Award, Red Dot Award, jakož i dvě ceny Plus X Award. LAMILUX TextureWall, plastová deska vzhledu omítky pro obkládání modulových staveb, byla vyznamenána cenou Pro-K-Award 2020 v kategorii povrchové systémy. Kromě toho obdržela společnost LAMILUX třetí cenu Focus Money Award za „nejlepší školicí firmy v Německu“, umístění v „TOP100 nejlepších středně velkých podniků“, první místo v celostátní soutěži „Můj dobrý příklad 2019“ v kategorii „Velké podniky“ a celostátní ocenění „Cena v oblasti vzdělávání a ekonomie“.

2020

Rok 2020 byl poznamenán výzvami pandemie Corony. V úzké spolupráci se zdravotními úřady vyvinula také společnost LAMILUX bezpečnostní koncepty na ochranu zaměstnanců a na pomoc při potlačení pandemie. I přes zvláštní situaci byla společnost LAMILUX schopna uzavřít solidní finanční rok a dosáhnout pozoruhodného ročního obratu ve výši 293 milionů eur a udržet počet svých zaměstnanců okolo 1 200 pracovníků. Kromě toho přinesly rodinnému podniku ve městě Rehau velkou radost zprávy o několika oceněních: Je uveden na seznamu předních firem na světovém trhu v roce 2021, je jednou z nejrychleji rostoucích středně velkých společností, digitálním průkopníkem ve stavebnictví, jednou z nejziskovějších subdodavatelských stavebních společností v Německu, přináší trendy pro design a je vhodným místem pro vybudování kariéry.

Skupina LAMILUX Heinrich Strunz

Skupina založená na hodnotách