CLS-Blocker

LAMILUX skleněná střecha Fire Resistance F30 / REI30

Spojuje bezpečnost v případě požáru s estetickým vzhledem


Výhody na první pohled

Skleněná střecha skleněná architektura Fire Resistance F30 / REI30


Bezpečnost

 • Odolnost proti požáru se zachováním funkčnosti celého systému je prověřena a certifikována na dobu 30 minut
 • Komplexní schválení stavebním dozorem (abZ) dle DIN 4102-13 (F30) a klasifikace dle EN13501-2 (REI30)
 • Tento produkt je proveden jako samonosná konstrukce a nejsou zde tedy vyžadovány žádné nákladné opěrné prvky či přídavné certifikáty
 • Nejsou zde žádné rušivé optické prvky - vzhled odpovídá LAMILUX CI-systému skleněná architektura PR60
 • Díky testu pod zátěží (REI30) byly vytvořeny reálné podmínky, a to až do extrémních klimatických podmínek
 • Systém byl oceněn pečetí kvality DVS a je certifikován dle DIN EN 1090-3
 • Zajištěno proti propadnutí a pochůzné na provádění opatření údržby dle normy DIN EN 18008-6
 • Odolnost proti namáhání požárem zvenku vůči jiskrám a sálavému teplu s klasifikací B,roof(t1) dle normy DIN EN 13501-5

Optimalizovaný systém těsnění a odvodu vody

 • Účinné odvětrávání drážky na sklo a kontrolovaný odvod vody a kondenzátu
 • Překrývající se více stupňový systém těsnění bez přímých styků ve vnitřní úrovni těsnění se sekundárním odvodněním
 • Plynulý odvod vody po celém obvodu krokví/příčníků
 • Zvýšení a zároveň zlepšení povrchové teploty na okraji skla a tím i minimalizace rizika vzniku kondenzátu

Aktivní energetický management

 • Snížení tepelných ztrát na rámové konstrukci

Varianty vybavení

Skleněná střecha Fire Resistance F30 / REI30


Typy zasklení

 • Zasklení izolačním sklem (hodnota Ug 1,7 až 1,1 W/(m²K)) s vrstveným bezpečnostním sklem
 • Sklo s ochranou před slunečním svitem

2vrstvé izolační sklo

Hodnota Ug*Hodnota Ug**Hodnota propustnosti světla τ

Stupeň celkové energetické propustnosti g

Standard

1,2 W/m²K1,7 W/m²K76 %

59 %

matná fólie

ca. 1,2 W/m²K ca. 1,7 W/m²K--

Ochrana před sluncem

1,1 W/m²K1,6 W/m²K65 %

37 %

*vertikální **horizontální

Technické detaily

Skleněná střecha Fire Resistance F30 / REI30


Profilový systém - energetická účinnost a bezpečnost díky volnému tvaru

 • Velice stabilní konstrukce z tuhého hliníku
 • Kontrolovaný odvod vody a kondenzátu díky překrývajícímu se sekundárnímu odvodu vody EPDM 
 • Vymezené upnutí skla díky izolačním distančním lamelám
 • Elastické uložení skla
 • Viditelné prvky nosné konstrukce (hliník) s nátěrem barvy RAL

Bezpečnost na střeše díky CE prověřené kvalitě dle EN 13830

 • Nepropustnost proti silnému dešti: Třída RE 1950 (dle EN 12154 / EN 12155)
 • Vzduchotěsnost: Třída AE 3000 (dle EN 12152 / EN 12153)
 • Odolnost v případě zatížení větrem: (EN 13116 / EN 12179 / 2000 Pa přípustné zatížení a 3000 Pa zvýšené zatížení)

Doložení energetické účinnosti

 • Součinitel prostupu tepla sloupků a příček (Um/t) od 1,5 do 1,75 W/(m²K) (v závislosti na síle skla)
 • Faktor povrchové teploty fRSi od 0,56 do 0,78 (v závislosti na síle skla)