Kontakt řízení budov

Josef Siegel

+420 466 264 010

LAMILUX řízení budov

Řešení komplexního řízení pro vaše požadavky z oblasti protipožární ochrany, odkouření a bezpečnosti


Celostní řešení z oblasti odkouření 

Jako systémový integrátor propojujeme a automatizujeme prvky a řešení v oblasti odkouření, jako dílčí oblast preventivní protipožární ochrany a optimalizace klimatu budov. Tyto prvky napojujeme na centrální systémy požárního poplachu a na řídící technologie budov. 

Naše řešení sahají od přirozeného odkouření běžných objektů a schodišť až po strojní řešení v oblasti odkouření pro veškeré druhy projektů. Speciální řešení nabízíme jako komplexní činnosti v oblasti přetlakového odkouření resp. u zařízení RDA.

Celostní posuzování a realizace:

 • NRA - přirozených komínových odtahů
 • MRA - strojních komínových odtahů
 • RDA - tlakových komínových odtahů (např. na schodištích) 
 • BSK - protipožárních klapek (ovládání)
 • RSV - kouřotěsných uzávěrů (ovládání)

NRA – přirozené odkouření denním světlem a funkcí větrání

LAMILUX řízení budov


LAMILUX řešení NRA

Pro přirozené odkouření nabízíme kromě certifikovaných, bezpečnostně technických zařízení pro odvod kouře a tepla od společnosti LAMILUX, také rozsáhlé projekční know-how pro integraci řídicích technologií do vašich budov. 

Bezpečnost

 • Zabránění úplného zakouření záchranných cest
 • Automatické a manuální spouštění
 • Vývoj a instalace elektrických a elektro-pneumatických řízení odvodu kouře a tepla
 • Otvory a odvod kouře bez dlouhodobého přísunu energie

Energetická účinnost

 • Zajištění přirozeného větrání a odvětrávání / ochlazení v noci při normálním provozu
 • Dopad denního světla jako doplňující plus

Detaily systému

 • Integrace požárních hlásičů, ručních a tepelných spouštěčů, jakož i rozšířených hlásičů požáru
 • Elektrické a pneumatické ovládání otevíracích agregátů jakož i klapek odvodu kouře a tepla na střechách a fasádách
 • Řízení jako samostatná řešení nebo v napojení / integraci do řídicí technologie budov
 • Integrace vlastního nebo stavebního bezpečnostního napájení
 • Kompletní instalace a kabeláž

 

MRA – strojní odkouření pro spodní poschodí a meziposchodí

LAMILUX řízení budov


Pro strojový odvod kouře a tepla (MRA) používá LAMILUX odkuřovací ventilátory a vlastní řídicí řešení. Tato technologie se v praxi osvědčila jako efektivní způsob odkouření. Tato zařízení MRA slouží především v budovách s mnoha šachtami a vnitřními úseky budov pro rychlý odtah jedovatého kouře v případě požáru. Kdykoliv je možná a částečně také nutná kombinace a propojení zařízení MRA a NRA (přirozený odvod kouře a tepla).

Bezpečnost

 • Účinné odkouření vnitřních částí budov
 • Odvod vysokých objemových proudů
 • Použití jako studené odkouření
 • Nucené vedení kouřových plynů (např. odvod z oblastí chodeb)

Detaily systému

 • Dimenzování odkuřovacích ventilátorů
 • Dimenzování mechanického / přirozeného přívodu vzduchu
 • Projektování řízení pro všechny odkuřovací ventilátory, protipožární klapky, elementy přiváděného vzduchu
 • Dimenzování kabeláže

THS / RDA – tlaková zařízení ochrany před kouřem jako bezpečný systém odkouření na schodištích a v požárních výtazích se zvýšenými požadavky na bezpečnost

LAMILUX řízení budov


Vestavba prokazatelně spolehlivých systémů odvodů kouře na schodištích a v požárních výtazích je významným požadavkem německého stavebního řádu. Především schodiště se zvýšenou ochrannou funkcí resp. speciálním stavebním uspořádáním (vnitřní, součást výškové budovy, jediná úniková cesta apod.) vyžadují speciální bezpečné řešení pro oblast odkouření. LAMILUX vyvinul pro oblast proplachovaného vzduchu resp. zařízení RDA komplexní systém, který je projektován vždy na daný objekt.

Bezpečnost

 • Výpočet tlakových ztrát a přepravovaného objemu pro daný objekt k dimenzování zařízení (ventilátor, průduchy, šachty)
 • Funkce nezávislé na síti jako jsou bezpečnostní napájení a kabeláž pro zachování funkcí
 • Komplexní systémová řešení (od ventilátorů přes řízení až po nezbytné vtokové a odtokové prvky)
 • VdS certifikovaný ústřední prvek řízení a prověřené další systémové komponenty
 • Zvýšená dostupnost zařízení resp. zálohování dle postupu dané stavby


Energetická účinnost

 • Zajištění přirozeného větrání a odvětrávání přes odvětrávací prvek na schodišti


Detaily systému

 • Ventilátor (-y)
 • Řízení pomocí regulace otáček ventilátoru
 • Bezpečnostní napájení
 • Tlaková čidla a spouštěcí zařízení
 • Pohonná technologie stavby. Výstupní klapky
 • Vstupní klapky pro odvětrávací šachty
 • Odvětrávací prvky na schodiště a odvětrávací šachty jako prověřené zařízení na odtah kouře pro velké průřezové plochy

 

Kontakt řízení budov

Josef Siegel

+420 466 264 010