Impresum


LAMILUX CZ s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
CZ 140 00 Praha 4 Nusle
IČ:        291 51 996
DIČ.     CZ29151996
ID schránky: uqkpw5d
E-mail: info(at)lamilux.cz
Internet: www.lamilux.cz


Jednatelé s oprávněním k zastupování: Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz

Rejstříkový soud: Hof
Registrační číslo: HRA 106

Identifikační číslo daně z obratu dle § 27 a zákona o dani z obratu: DE 132946965

Obsahově zodpovědný podle § 18 odstavec 2 německého Státního mediálního zákona (MStV): Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz (adresa viz výše)

Vyloučení ručení


Ručení za obsah

Upozorňujeme na skutečnost, že obsahy našich internetových stránek byly připraveny s maximální možnou pečlivostí. Přesto však nemůžeme převzít ručení za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu zde poskytnutých informací. Výslovně si vyhrazujeme právo, kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, doplňovat či mazat jednotlivé části nebo i úplný obsah našich stránek.

Externí odkazy a reference

Pokud jsou v naší nabídce odkazy na externí webové stránky či cizí obsahy, upozorňujeme na skutečnost, že nemáme na jejich vytváření žádný vliv. Za tyto obsahy je tedy odpovědný výhradně externí dodavatel. Neprovádíme pravidelnou kontrolu stránek; pokud však zjistíme, že se zde nacházejí protiprávní či závadné obsahy, zajistíme okamžitý výmaz těchto externích referencí/odkazů.

Autorské /licenční právo

Námi zveřejněné obsahy podléhají autorskému /licenčnímu právu. Veškerá práva k obsahům náležejí nám resp. příslušnému poskytovateli licence. Kopírování či využívání těchto obsahů vyžaduje v každém případě náš předchozí souhlas.

Poznámka týkající se zákona o rovném zacházení


Mužská forma oslovení používaná na těchto internetových stránkách se samozřejmě vztahuje i na ženskou formu oslovení. Používání obou forem najednou se zde, z důvodu lepší čitelnosti obsahu neuvádí.