Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 01Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 02Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 03Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 04Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 05Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 06Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 07Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 08Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 09Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 10Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 11Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 12Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 13Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 14Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 15Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 16Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 17Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 18Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 19Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 20Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 21Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 22Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 23Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 24Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 25Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 26Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 27Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 28Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 29Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 30Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 31Modular Glass Skylight MS78 Animace Obrázek 32

LAMILUX Modular Glass Skylight MS78

To nejlepší ze dvou světů


Přehled výhod

Modular Glass Skylight MS78


Provedení modulárních světlíků

 • jednotný vzhled větracích otvorů a pevných prvků modulárních světlíků díky nativní integraci větracích otvorů (NFI)
 • redukovaný design interiéru díky větracím otvorům se skrytými zabudovanými pohony
 • udržitelný cyklus materiálu produktu díky recyklaci

Přívod denního světla a čerstvého vzduchu

 • vysoký podíl skla vzhledem k rozměrům modulů – až do 1,30 m x 3,00 m
 • plná světelná plocha díky větracím otvorům bez extra rámu
 • maximální větrací prostor vzhledem k neomezenému uspořádání větracích otvorů

Komfort

 • přesná instalace díky V drážce a díky samovyrovnávacímu připojení modulů (SAM)
 • optimalizovaný jednofázový proces výstavby díky kompletní instalaci ze střechy včetně parotěsného připojení
 • jednoduchá a bezpečná integrace modulárních skleněných světlíků do střechy díky specifické technologii připojení daného systému
 • přímá montáž na nosné plochy z betonu, oceli nebo dřeva bez dodatečných nosných a vyrovnávacích profilů

Bezpečnost

 • maximální bezpečnost od první úrovně utěsnění díky drenážnímu profilu na zadní straně (SEP)
 • nejvyšší standardy kvality na základě vysokého stupně prefabrikace
 • celkový systém nabízí tepelně izolační hodnoty výrazně převyšující zákonné požadavky, aktivně tak šetříte energií a snižujete náklady
 • bezpečnost díky dlouhé životnosti celého systému

Modular Glass Skylight MS78

Unikátní kombinace prověřených střešních světlíků LAMILUX s novými inovacemi prosklených střech


Více než 70 let přesvědčujeme trh inovativně propracovanými systémy denního světla. Nikdy se přitom nespokojíme se stávajícím stavem. Naše střešní světlíky neustále vylepšujeme, abychom vám mohli nabídnout technicky nejvyspělejší řešení dostupné na trhu. A protože vás chceme zaujmout a nabídnout vám i vašim projektům více, než byste čekali, přinášíme více funkcí, více energetické účinnosti, lepší konstrukci, více denního světla, více čerstvého vzduchu, více bezpečnosti, více rozmanitosti, větší svobodu designu.
Abychom tohoto dosáhli, neustále vylepšujeme všechny prvky našich systémů denního světla, a také kombinujeme jedinečné výhody jednotlivých typů střešních světlíků a doplňujeme je o nové inovace, které vám přinesou největší užitek. Nespočet úspěšně realizovaných projektů dokládají jedinečná prodejní čísla našich prověřených střešních světlíků LAMILUX Glass Skylight FE a skleněných střech LAMILUX Glass Roof PR60.
Naše střešní světlíky LAMILUX Glass Skylight FE na vás udělají dojem i krátkými dodacími lhůtami, kterých dosahujeme prostřednictvím zeštíhlených a automatizovaných procesů, nejlepšími standardy kvality díky vysokému stupni prefabrikace a jednoduchou a bezpečnou integrací do střechy díky vlastní připojovací technologii systému. Naše skleněná střecha LAMILUX Glass Roof PR60 poskytuje vašim projektům velké plochy světla prostřednictvím vícevrstvého prosklení, pečuje o vaši budovu díky bezpečnému odvodnění skleněné střechy dvěma úrovněmi odtoku vody a nabízí vysoký komfort větrání prostřednictvím integrace variabilních větracích otvorů. Spojili jsme tyto výhody produktu a přidali nové inovace skleněných střech. Výsledkem je naše LAMILUX Modular Glass Skylight MS78, které v sobě spojuje to nejlepší ze dvou osvědčených světlíků a navíc se inspiruje inovacemi skleněných střech.

Nová skleněná střecha LAMILUX Glass Roof vám nabízí velkou konstrukční svobodu, protože je k dispozici v šířkách až do 3 metrů a v různých délkách. Naše nová Modular Glass Skylight MS78 může být nainstalována podle vašich potřeb ve sklonu v rozmezí mezi 5° a 30°. Ploché provedení skleněného povrchu a profilu rámu na bočním profilu okapu nabízí optimální odvod vody, eliminuje znečištěné okraje a zabezpečuje čistší skleněné povrchy. Vám a vašim projektům zajišťuje Modular Glass Skylight MS78 optimalizovaný přísun denního světla díky vysokému podílu skla v modulech, jakož i kompletní světlé plochy díky větracím otvorům bez extra rámů. Můžete si naplánovat libovolný počet větracích otvorů do vaší konstrukce MS78, a to i vedle sebe. Modular Glass Skylight LAMILUX MS78 tak vytváří maximální větrací prostor a zajišťuje výborné zásobování vaší budovy čerstvým vzduchem a kyslíkem. Naše Modular Glass Skylight MS78 přesvědčí nejen z hlediska prostupu denního světla a přísunu čerstvého vzduchu, stanovuje také nové standardy designu. Je to proto, že přirozená integrace větracích otvorů (NFI) MS78 vytváří jednotný vzhled otevíracích větracích otvorů i pevných prvků, a to jak zevnitř, tak zvenčí. Skryté pohony větracích otvorů také snižují potřebu případného zásahu do designu v interiéru. Modular Glass Skylight MS78 od firmy LAMILUX boduje také z hlediska bezpečnosti. Poskytuje nejvyšší úroveň bezpečnosti od prvního stupně těsnění díky krycímu drenážnímu profilu (SEP), nejvyšší standardy kvality díky vysokému stupni prefabrikace a k tomu trvanlivé a snadno udržovatelné materiály a povrchy. Navíc můžete těžit z krátkých dodacích lhůt, kterých dosahujeme díky zeštíhleným automatizovaným procesům, jakož i z jednoduché a bezpečné integrace do střech založené na vlastní technologii připojení modulární skleněné střechy Modular Glass Skylight MS78.

Využijte výhod střešních světlíků Glass Skylight FE

 • krátká dodací lhůta díky zeštíhleným a automatizovaným procesům
 • nejvyšší standardy kvality díky vysokému stupni prefabrikace
 • jednoduchá a bezpečná integrace do střechy díky specifické systémové technologii připojení

Využijte výhod skleněné střechy Glass Roof PR60

 • velké plochy světla díky vícepanelovému prosklení
 • osvědčená střešní drenáž se dvěma úrovněmi odvodňování
 • vysoký komfort větrání díky integraci variabilních větracích otvorů

Varianty

Modular Glass Skylight MS78


Varianty prosklení

Naše škála možností prosklení zohledňuje následující aspekty:

 • incidence denního světla - průhlednost a rozptyl světla
 • energetická účinnost / tepelná izolace
 • ochrana před sluncem / tepelná izolace
 • zvuková izolace
 • permanentní ochrana proti propadu

Rozměry

Naše LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 je navržena jako jednoplášťová střecha, je k dispozici v šířkách až 3 metry a ve variabilních délkách, je tudíž ideální pro širokou škálu použití. Neomezená konfigurace šířek a délek vám poskytuje dostatek volnosti při navrhování skleněné střechy do vašeho projektu. Střecha tak bude přizpůsobena vašim přáním a architektonickým požadavkům. Naši novou skleněnou střechu LAMILUX lze instalovat se sklonem prosklení mezi 5° a 30°, v závislosti na vašich požadavcích. Spolu s rovným provedením skleněného povrchu a profilem rámu na okapové straně dosahuje optimálního odvodu vody, eliminujíce znečištěné okraje a poskytujíce čistší skleněné povrchy.

Všechny délky a šířky lze kombinovat.

Šířka modulu (v m)
0,6750,750,800,901,00
1,101,201,30  
Délka modulu (v m)
0,700,901,101,301,50
1,701,902,002,102,30
2,402,502,703,00 

Příslušenství

Modular Glass Skylight MS78


Systém větracích otvorů

Náš systém vám nabízí maximální plochu pro odvětrání a plnou variabilitu. Větrací otvory lze dát do řady v libovolném počtu bez potřeby pevných panelů mezi nimi. Nicméně jsou integrovány tak, že nevyžadují extra rám, tj. zajišťují plnou ventilační a světelnou plochu nosného profilového systému. To také přispívá k jednotnému vzhledu: otvírací větrací otvory a pevné panely vypadají stejně a vytvářejí celkový harmonický obraz. Ani pohony tento obraz neruší. Umožňují efektivní šířku otevření 250 mm a jsou skryty v systému profilů. V této kombinaci představuje systém větracích otvorů absolutní inovaci skleněných střech.

Vnitřní rolety

Volitelně lze naše Modular Glass Skylight MS78 vybavit vnitřní roletou pro zajištění soukromí či ochrany před sluncem a oslněním. Náš roletový systém pro LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 má jemně propracovaný a esteticky přitažlivý design a dokonale zapadá do celkového pojetí skleněné střechy. Ochrana proti slunci je u modulárních střech Modular Glass Skylight MS78 vedena na tenkých  drátech, a tak nezabírá téměř žádnou světlou plochu, je-li svinutá. Naše interiérové rolety nabízejí řadu výhod, co se zastínění vašich budov týče. Instalace rolety snižuje prostup slunečního záření a omezuje hromadění tepla v interiéru. Zároveň rolety zabrání oslnění, které by přímé sluneční záření mohlo způsobit.

Technické údaje

Modular Glass Skylight MS78


Stavebnicový systém

Konstrukční uchycení

Naši LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 lze instalovat přímo na nosné povrchy jako je beton, dřevo a ocel, bez dalších profilů díky inovativním převodníkům zátěže. Díky speciální konstrukci naší skleněné střechy není nutný žádný další profil pro vytvoření stabilního a bezpečného spojení a kompenzaci tolerancí v povrchu. To šetří čas a náklady během instalace a zvyšuje flexibilitu z hlediska požadavků na povrch.

Soubory ke stažení

Modular Glass Skylight MS78


Modular Skylight MS78

Flyer

cz

Ve složce

ke stažení