CLS-Blocker

CI-Systém zařízení na odvod kouře S

Preventivní protipožární ochrana


Zařízení na odtah tepla a kouře (RWG) jsou důležitými součástmi protipožárních konceptů. V opatřeních, která se týkají "preventivní protipožární ochrany" jsou tato zařízení, která zachraňují životy a věcné hodnoty, povinnou výbavou. Kompletní soubor těchto zařízení realizujeme přímo na míru dle vašeho projektu:
Pouze otevírání, otvírání-zavírání, pneumatika, 24V, 230V; prověřeno dle EN 12101-2, rozměry a dimenzování RWA dle DIN 18232-2, LBO a směrnice pro oblast průmyslových staveb - pro kopulové světlíky, zatemňovací klapky, samostatné klapky, světelné pásy, konstrukce prosklených střech, schodiště, odkouření výtahových šachet a zasklení stěn.

Popis výrobku

Světelný pás tvar sedlové střechy RWG