LAMILUX X-treme

Konstrukční materiál


Varianty

LAMILUX X-treme dodáváme v těchto variantách


LAMILUX X-treme dodáváme

 • V tloušťce od 0,5 mm - 2,5 mm
 • V šířce do 3,0 mm v závislosti na variantě produktu
 • Se zesílením tkaninou nebo s jednoduchým, dvojitým a více osovým zesílením při položení 
 • Jako zboží v deskách nebo rolích
 • V různých barvách: Stupnice RAL, NCS a odstíny dle přání zákazníka
 • S gelovým povrchem pro maximální odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
 • U gelového povrchu možnost doplnění o antibakteriální úpravu
 • Jiné tloušťky a rozměry na vyžádání
 • Na vyžádání také s různými úpravami zadní strany (zdrsněná a jemně zdrsněná)

Specifické výhody produktu

 • Vysoký potenciál použití u lehkých staveb
 • Nejvyšší pevnost v tahu a tuhost ze všech laminovaných plastů
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Nízká tepelná roztažnost
 • Vynikající pevnost v rázu a odolnost vůči poškození
 • Pevnost v tahu až do 900 MPa

 

Obory

 • Obytné přívěsy
 • Užitková vozidla
 • Sportovní odvětví
 • Stavebnictví
 • Lékařství a zdravotnictví

Dodávané varianty

 • žádné

LAMILUX TechTalk

X-treme


Obrázky využití produktů

Příklady oblastí použití


 • High Strength

LAMILUX AntiBac

3násobný účinek proti choroboplodným zárodkům


Společnost LAMILUX vyvinula nový kompozitní materiál pro oblast lékařství: Plast se zesílenými vlákny je opatřen speciálním povrchem z mikrostříbra, který má antibakteriální účinky. Účinek: Zárodky umírají během několika málo hodin. Tento inovativní materiál se tedy například skvěle hodí k obložení stěn v operačních sálech a jiných klinických zařízeních.

Kromě klinického použití nalezne tento antibakteriální top materiál také široké uplatnění v oblasti potravinářského průmyslu. Především v místech, kde jsou hygienické normy tím nejvyšším zákonem a kde se třeba dodržovat absolutní sterilitu; jako například v chladírnách, lednicích a chladicích vozech, jakož i v oblastech zpracování potravin a na jatkách.

Doplňující bezpečnost

LAMILUX AntiBac napomáhá vyrovnání přirozeného kolísání, ke kterému dochází při čištění a desinfekci při permanentním působení na plochy stěn a stropů. Tak vzniká redundantní systém maximální hygienické bezpečnosti.

Desinfekce zde znamená snížení počtu zárodků o faktor minimálně 105, takže díky produktu LAMILUX AntiBac přežije z 1 000 000 zárodků s rozmnožovací schopností méně než 10.

Dlouhodobý účinek & trvanlivost

 • Uvolňování iontů stříbra (nejhorší možné podmínky) pod limitem pro danou látku pro kontakt s potravinami dle vyhlášky o biocidech (50 ng/g)
 • Teoretická trvanlivost: 55 let (= max. doba uvolňování iontů stříbra a s tím spojeným antimikrobiálním efektem v případě čištění dvakrát denně) při maximálně agresivním způsobu čištění ředěnou kyselinou dusičnou (HNO3 při 40°C )
 • Laboratorní podmínky dle DIN ISO 4892-A-2 1000h
 • Zkouška pocení vody 40° C 100% r.vlh. (nedošlo ke změnám vlastností materiálu ani povrchu)
 • Test náhlé změny teplot 8h 80°C / 16h -25°C 6 týdnů (nedošlo ke změnám vlastností materiálu ani povrchu)
 • Skladování při teplotě 80°C 6 týdnů (nedošlo ke změnám vlastností materiálu ani povrchu)

Účinnost proti těmto zárodkům dle norem JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, Clavibacter michiganensis, Enterococcus faecium, Erwinia amylovora, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Fusarium solani, Microdochium nivale, Penicillium funiculosum, Scopulariopsis brevicaulis, Streptomyces abikoensis, Trichophyton mentagrophytes, vir bacteriophage MS2 a další

BEZPEČNOST & NEZÁVADNOST

BIOKOMPATIBILITA 
In vitro cytotoxicita:ISO 10993-5
Mutagenita: OECD TG 471
Test na alergeny:Local Lymph Node Assay (LLNA)
Snášenlivost s pokožkou:OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406
Podráždění očí:HET-CAM-Test
OECD TG 406
Inhalační studie: OECD TG 413
Orální snášenlivost:OECD TG 408
Vývojová toxikologie & teratogenita:OECD TG 413
OECD TG 422

EKOTOXIKOLOGIE

  
Vodní organizmy:OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221 
Mikroorganizmy:OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155 
Půdní organizmy:OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1 
Aktivovaný kal:OECD TG 303, 209 
Čistička:Nitrifikace není ovlivněna, jakož i účinný a vysoký stupeň likvidace mikrostříbra (nejhorší možný scénář: 1 ppm mikrostříbra) 

Hygienické požadavky

Zahubení veškerých bakterií pomocí LAMILUX AntiBac

Společnost LAMILUX vyvinula společně s předními vědci a lékaři během tříletého výzkumného projektu vysoce účinný a odolný materiál, který může výrazným způsobem zlepšit hygienické standardy v mnoha oblastech po celém světě. Použitelné na stěnu nebo také na strop v nemocnicích a na operačních sálech, jako materiál pro lehké konstrukce při přepravě potravin nebo jako hygienický nástěnný panel v oblasti zpracování potravin – LAMILUX AntiBac neutralizuje na svém povrchu trvale a účinným způsobem více jak 99,9% všech bakterií.

Kontaktní partneři

Máte další dotazy nebo potřebujete doplňující informace týkající se společnosti LAMILUX Composites GmbH?

Naši kontaktní partneři vám budou rádi k dispozici.