CLS-Blocker

LAMILUX - CI-Systém světelný pás W | R

Flexibilní uspořádání tvaru, barvy a funkce


Výhody na první pohled

Světelný pás W | R


Energetická účinnost

 • Perfektní tepelná izolace s kompletním schválením zkušebny stavebních materiálů
 • Modulární komplexní systém, skládající se z četných, vzájemně sladěných inovativních jednotlivých dílů
 • Vnitřní a vnější kovové díly, jakož i nosná konstrukce a také systém klapek, jsou od sebe kompletně odděleny
 • Plastové zasklení s velice nízkým součinitelem prostupu tepla
 • Všechny typy zasklení dosahují té nejvyšší třídy neprodyšnosti, dle EN 12207 do třídy 4

Stabilita, bezpečnost a odvod kouře a tepla

 • Efektivní odtah kouře pomocí zařízení na odvod kouře CI-Systém W | R (DIN EN 12101-2), v sérii jako tandemový prvek
 • Rychlé otevření v případě požáru tepelným spuštěním, tepelné nebo CO2 dálkové spouštění nebo elektrické dálkové spouštění
 • Všechna zařízení na odtah tepla a kouře se mohou kombinovat také s větracími zařízeními
 • Díky několikanásobným kloubovým nosníkům nejvyšší možná stabilita systémů klapek v otevřeném stavu
 • Zajistíme pro vás pravidelnou a odbornou údržb

Prověřeno a certifikováno

Celkové schválení stavebním dozorem (ABZ): Německé osvědčení o možnosti používání
Celkové schválení stavebním dozorem (ABZ) je udělováno Německým ústavem stavebních technologií (DIBt). Tento certifikát posuzuje použitelnost resp. aplikovatelnost určitého stavebního výrobku vzhledem k požadavkům stavebního dozoru.

Certifikát kvality LAMILUX – tímto potvrzujeme, že systém denního světla byl vyroben a uveden do praxe dle příslušných homologací a dle požadovaných technických standardů. Dodržíme vše, co slíbíme!

Osvědčení o zkoušce a evropské atesty

 • Vlastnosti tepelné izolace prověřeny dle EN ISO 10077-1
 • Nepropustnost proti silnému dešti prověřena dle EN 12208
 • Vzduchotěsnost prověřena dle EN 12207
 • Chování při hoření zasklení klasifikováno dle EN 13501-1
 • Možnost roztavení zasklení doložena dle DIN 18230-1
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla jako jednoduchá a dvojitá klapka prověřeno a klasifikováno dle EN 12101-2