Odvětrání schodišť

Odvětrání schodišť a CHÚC (chráněná úniková cesta)


Pro odvětrání schodišť a CHÚC platí  ČSN 73082, ČSN 770804, ČSN 770833.

Výhody

LAMILUX odvětrání schodišť


Standardní komponenty

LAMILUX odvětrání schodišť