CLS-Blocker

Světelný pás B energysave

Celosvětově první certifikovaný světelný pás vhodný pro pasivní domy


Výhody na první pohled

Světelný pás vhodný pro pasivní domy - světelný pás B energysave


Certifikovaná energetická účinnost

 • První systém světelných pásů, který byl certifikován dle standardu pasivních domů
 • Nejvyšší třída úspornosti pro pasivní domy - phB advanced component
 • Součinitel prostupu tepla (USK): 0,95 W/(m²/K)
 • Kompletní systém bez tepelných mostů s izotermním proudem bez přerušování
 • Zjištění termických parametrů dle norem DIN EN ISO 10077-1 a 10077-2
 • Snadná ekologická bilance: Pro Cl-systém světelný pás Benergysave existuje obsáhlé Prohlášení ekologického výrobku dle ISO 14025 a EN 15804 (EPD - Moduly A1 - D)

Stabilita a bezpečnost

 • Celosvětově první světelný pás testovaný na nepropustnost vody při silném dešti a bouřce (DRI 3,0 m²/s)
 • Evropská certifikace ETA-09-0374
 • Splňuje evropské normy na zatížení sněhem a větrem
 • Vlastnosti tepelné izolace prověřeny dle ETAG 010
 • Nepropustnost vody rovněž prověřena dle ETAG 010
 • Bezpečnost proti prohoření rovněž doložena dle DIN 18234-3
 • Možnost roztavení zasklení doložena dle DIN 18230-1
 • Permanentní mřížka odolná proti propadnutí