LAMILUX řízení budov
Odkouření objektů jako komplexní systém

Kontakt řízení budov

Josef Siegel

+420 466 264 010

LAMILUX řízení budov

Propojené projekční know-how pro architekty, investory, odborné projektanty systémů tga a elektrozařízení


Čím se vyznačujeme: silné stránky v oblasti projektování preventivní protipožární ochrany

Společnost LAMILUX má více jak 50leté zkušenosti jako výrobce vysoce jakostních systémů denního světla, zařízení na odvod kouře a tepla (RWA) a mnoho let pracuje i jako projekční a vývojová firma v oblasti různých systémů inteligentního řízení zařízení RWA a energeticky účinné automatizace komfortních řešení budov. Zde fungujeme jako systémový integrátor, kdy se snažíme propojit do jednoho systému zařízení RWA a systémové součásti optimalizace klimatu a ovládání přístupu denního světla.

Výhody pro vás:

Perfektní výběr produktů dle velikosti, druhu a využívání dané budovy a inteligentní propojení jednotlivých součástí.

 • Komplexní posouzení řešení odkouření daného objektu, pomocí zařízení NRA, MRA a RDA
 • Plánování, koncepce a dodávky úplných řešení v oblasti řízení
 • Součinnost a podpora architektů a odborných projektantů v oblasti odkouření objektů
 • Vlastní výroba, montáž a údržba řídicích a spínacích zařízení
 • Pokládka veškerých kabelů (elektrické systémy) a potrubí (pneumatické systémy)

Výběr nezbytných prvků dle daného projektu, programování a konfigurace dle přání zákazníka.

Bezpečnost budov
Spolehlivá preventivní protipožární ochrana s využitím zařízení NRA, MRA a RDA

Komfortní řešení v budovách
Optimalizace klimatu dané budovy přirozeným větráním a ochranou před sluncem.

Energetická účinnost
Perfektně sladěné průběhy všech řídicích a automatizačních procesů pro optimalizovanou energetickou bilanci budov.

Perfektně vzájemně sladěné automatické procesy systému pro inteligentní plášť budov

LAMILUX řízení budov


Projekční práce

Z důvodu spolehlivé realizace nabízí LAMILUX veškeré činnosti, a to i nadřazené, z jedné ruky: od projektování a koncepce až po instalaci, uvedení do provozu a údržbu.

Preventivní protipožární ochrana

Jako systémový integrátor propojujeme a automatizujeme prvky a řešení v oblasti odkouření, jako dílčí oblast preventivní protipožární ochrany a optimalizace klimatu budov.

Vybrané projekty

Rozsah projektů sahá od jednoduchých hal až po velké projekty mezinárodního formátu.

Jako specializovaná firma s dlouholetými zkušenostmi v menších i velkých projektech, zajišťujeme inteligentní řešení v oblasti řízení a automatizace komplexního odkouření budov s optimálním využíváním energeticky účinných komfortních řešení.

Naše klíčové kompetence se zde dělí na 3 roviny:

1. Stavební rovina

Dimenzování a plánování řešení v oblasti řízení, na základě rozsáhlého know-how, které se týká rozsáhlého know-how stavebních, bezpečnostních a technických požadavků moderních budov:
 

 • Dimenzování zařízení na odvod kouře a tepla
 • Měření hodnot denního světla pro požadovaný dopad denního světla
 • Koncepce přirozeného větrání a odvětrávání na základě požadované míry větrání
 • Plánování zařízení na ochranu před sluncem
 • Posouzení všech požadavků tepelné izolace a protihlukové ochrany, např. izotermické výpočty
 • Statické výpočty otevíracích přípravků

2. Systémová rovina

Integrace, koncepce a vývoj řídicích systémů pro automatizaci a řízení pohonů všech pohyblivých a ovladatelných prvků na střechách a fasádách, jako jsou např. RWA a větrací křídla a také zařízení na ochranu před sluncem:

 • Elektrické ovládání pohonných prvků na 24V, 230V a 400V
 • Pneumatické ovládání větrání a RWA pomocí stlačeného vzduchu a/nebo CO2
 • Centrální a decentrální, volně programovatelné ovládání elektrických a pneumatických systémů
 • Integrace a propojení řízení s centrální řídicí technikou budov
 • Sběrnicová napojení přes veškeré zavedené komunikační standardní řešení, jako jsou eternet, LON, EIB a Profibus, Modbus

3. Rovina realizace / integrace

Dodávky a montáž vysoce účinných produktů ze široké palety LAMILUX CI-Systému, jakož i integrace prvků na stavbě:

 • systémy klapek pro odvod kouře a tepla, přirozené větrání a odvětrávání a přívod vzduchu
 • Klapky přívodu vzduchu a fasádní křídla
 • Dveře a brány
 • Odkuřovací klapky a žaluziové klapky ve větracích kanálech
 • Odkuřovací ventilátory
 • Přetlaková odkuřovací zařízení resp. zařízení na profukování vzduchem jako kompletní řešení
 • Vnitřní a vnější prvky ochrany před sluncem

 

Kontakt řízení budov

Josef Siegel

+420 466 264 010