LAMILUX na veletrhu BAU 2013 v Mnichově / inovace pro trvale udržitelné a energeticky účinné stavby budoucnosti

 

Aktivní management energie se systémy denního osvětlení a technologie řízení budov

Množstvím nových a energeticky pokročilých systémů denního osvětlení se představuje firma Lamilux na veletrhu BAU 2013 od 14. do 19. ledna v Mnichově (hala C1 / stánek 320).  Prezentace firmy LAMILUX na mezinárodním veletrhu pro architekturu, stavební materiály a systémy je formována heslem „aktivní management energie se systémy denního osvětlení a technologie řízení budov".  Prezentace renomovaného výrobce kopulových světlíků, pásových světlíků, skleněných střešních konstrukcí a technologií řízení budov zahrnuje celé výrobní portfolio.  Stěžejními výrobky jsou v nejvyšší třídě energetické účinnosti certifikovaná horní světla v standardu pasivních domů, nový typ pásového sedlového světlíku pro ploché střechy, a dále komponenty a systémy pro odvod kouře a tepla a pro komfortní řízení budov.

Systémy denního osvětlení pro pasivní domy certifikované jako první na světě

Skleněnou střešní konstrukcí LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60energysave a prvkem denního osvětlení LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave představuje LAMILUX dva systémy denního osvětlení, které byly certifikovány jako „phA – Advanced Component“ ústavem Passivhausinstitut Darmstadt v nejvyšší třídě účinnosti pro pasivní domy. Architekti a projektanti pasivních domů navrhují tyto energeticky vysoce kvalitní typy horního osvětlení pro správní, vzdělávací, kulturní budovy i pro byty a domy koncipované podle kritérií pro pasivní domy a dále pro novostavby a sanace obchodních center, termálních bazénů, bazénů a sportovních hal přizpůsobené nejvyšším nárokům na energetickou účinnost.

Pro sloupky a příčky skleněné střešní konstrukce (LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave) vyvinula firma LAMILUX nový izolační systém, ve kterém kombinované izolační jádro představuje izolační blok a izolační můstek v jednom stavebním prvku. Obruba certifikovaného prvku denního osvětlení (LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave) vykazuje rovněž výbornou vzduchotěsnost a izolaci. Jeho vnější obezdívka je od rámových profilů zcela tepelně izolovaná. Trojitý průběžný stupňovitý těsnicí systém zaručuje vzduchotěsné uzamčení obruby s podnožím světlíku umístěným pod ní.

Inovace pásového světlíku - LAMILUX CI-System Lichtband S – konstruktivní, energeticky účinný, estetický

Horním osvětlením- pásovým sedlovým světlíkem LAMILUX CI-System Lichtband S umístěným na plochých střechách průmyslových a správních budov představuje LAMILUX úplnou novinku. Četné inovativní stavební prvky – mimo jiné v patě kolmice – zaručují nanejvýš stabilní konstrukci bez teplotního mostu, která může dosáhnout rozpětí až čtyř metrů.  Zvláštní pozornost z architektonického hlediska zasluhují tepelně izolované systémy klapek pro odvod kouře a tepla a přirozené větrání a odvětrání: Mohou se navzájem modulárně kombinovat v různých velikostech a nechat se sestavit do pásového světlíku – ideálně se přizpůsobí požadované ploše pro odvod kouře.

Do modulárně sestaveného sloupko-příčkového systému, v němž jsou za účelem perfektní tepelné izolace vnitřní a vnější kovové stavební části tepelně izolovány, mohou být integrována prosklení z umělé hmoty (z polykarbonátu nebo nového druhu umělé hmoty s vyztuženými vlákny) v tloušťce desky od 10 do 32 mm.   Výběr prosklení závisí na energetických požadavcích specifických pro daný objekt. U nového systému pásových světlíků LAMILUX CI-System Lichtband S je možné dosáhnout výborných součinitelů prostupu tepla.

Inteligentní technologii řízení protipožární ochrany, komfortu budovy a energetické účinnosti

LAMILUX představuje svá řešení a systémy pro inteligentní technologii řízení budov přímými demonstracemi a vizualizacemi na několika prezentačních místech. V souladu se systémy denního osvětlení a klapek pro přirozené větrání a odvětrání a dále pro zařízení k ochraně před slunečním zářením a řízení světel dokážou chytře spravovat široký potenciál, bezpečnost budov, energetickou účinnost a komfort budov. Jako projektant a vývojář různých řídicích systémů jak na elektrické, tak na pneumatické bázi vytváří firma LAMILUX síť řídících a automatických systémů zařízení pro odvod kouře a tepla se všemi dalšími pohyblivými, ovladatelnými prvky na střechách a fasádách.

 

Tiskovou zprávu stáhněte jako složku zip