LAMILUX CI-Energy
Fotovoltaická řešení optimalizovaná z hlediska spotřeby

Projektový manager fotovoltaiky

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670

Fotovoltaika integrovaná v tabulkách skla - čistá estetika

LAMILUX řešení v oblasti fotovoltaiky


Chcete si pořídit možnost výroby energie a ochranu před sluncem v jednom esteticky působícím zařízení? Toto přání realizujeme pomocí fotovoltaických modulů integrovaných do tabulek skla. Při výstavbě administrativních budov je to stále častěji požadované řešení, které spojí reprezentativní skleněnou architekturu s účinným získáváním energie. Příjemný efekt zastínění šetří energii strojového ochlazování k optimalizaci klimatu budovy

Získávání energie a efekt zastínění

LAMILUX zaintegruje fotovoltaické tabulky do skleněné střešní konstrukce CI-Systému skleněná architektura KWS 60.

Výhody pro vás:

  • Maximálně pevná a tepelně izolovaná sloupková a příčková konstrukce z tuhého hliníku
  • Velký rozsah při velice vysoké stabilitě
  • Solární výroba energie při současném pohodlném zastínění
  • Poloprůhledný efekt pro dávkování přívodu solárního tepla a zabránění oslnění

Projektový manager fotovoltaiky

Sebastian Kraus

+49 9283 595-1670