Tiráž

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG

Zehstraße 2
95111 Rehau
Tel: +49 (0) 9283 / 595 0
Fax: +49 (0) 9283 / 595 290
Email: information@lamilux.de
Internet: www.lamilux.cz

Jednatel s oprávněním k zastupování: Dr. Heinrich Strunz (předseda), Alexander Strunz, Dr. Dorothee Strunz, Johanna Strunz

Rejstříkový soud: Hof
Rejstříkové číslo: HRA 106

DIČ dle § 27 a zákona o dani z obratu:  DE132946965

Osoba odpovědná za obsah dle § 55 odst. 2 RStV: Dr. Heinrich Strunz (předseda), Alexander Strunz, Dr. Dorothee Strunz, Johanna Strunz (adresa viz výše)

Vyloučení záruky

Záruka za obsah

Obsahy našich internetových stránek byly vytvořeny s náležitou péčí. Nepřebíráme však odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Vyhrazujeme si výslovně právo, kdykoliv měnit, doplňovat či mazat jednotlivé části či celkový obsah našich stránek bez předchozího upozornění. 

Externí odkazy a spojovací text

Pokud jsou v naši nabídce obsaženy odkazy na externí webové stránky či neznámé obsahy, upozorňujeme na skutečnost, že na jejich vzhled nemáme žádný vliv. V těchto případech je za jejich obsah odpovědný výlučně externí poskytovatel služeb. Pravidelné prověřování neprovádíme, okamžitě však po zjištění obsahů, které jsou protiprávní či závadné, zajistíme vymazání externích odkazů či spojovacího textu. 

Autorské právo/identifikační právo

Námi zveřejněné obsahy podléhají německému autorskému právu/identifikačnímu právu. Přísluší nám, resp. příslušným poskytovatelům licencí veškerá práva, která se týkají vložených obsahů. Rozmnožování nebo používání těchto obsahů vyžaduje v každém případě náš předchozí souhlas.